Hollywood’un Küreselleşmesi Hollywood is Everywhere’de İncelendi

Hollywood’un Küreselleşmesi Hollywood is Everywhere’de İncelendi

Hollywood filmleri her dönem sinemacıların ve pazarlama dünyasının tartışılan popüler konuları arasında yer alıyor. Son yıllarda roman uyarlamaları ve Marvel filmleriyle de dünya genelinde yüzmilyonlarca dolarlık gişe hasılatları elde eden Hollywood filmlerinin başarılı olup olmadıkları, filmlerin hayatımızın içine nasıl dahil oldukları her açıdan inceleniyor.

Bu konuya farklı bir bakış açısı da Melis Behlil’den geldi.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil, yeni çıkan kitabı ‘Hollywood is Everywhere: Global Directors in the Blockbuster Era’yı anlattı.

Hollywood is everywhere

Kitap, 1975-2005 yılları arasında Hollywood’ta çalışan yabancı yönetmenler üzerinden Hollywood’un nasıl küreselleştiğini anlatıyor. Yönetmenlerin Hollywood’a nasıl geçiş yaptığına odaklanan kitap; James Bond filmi yönetmenleri, kendi filmlerini tekrar Hollywood şirketleri için çeken yönetmenler ve müzik videoları ile reklam yönetmenliklerinden gelen yönetmenler olarak üç bölüme ayrılıyor. “Hollywood’da çalışmak” denen şeyin aslında fiziksel olarak Amerika’da bulunmakla alakası olmadığını söyleyen Behlil, Hollywood’un 1970’lerdeki gelişmelerle yapısının da değiştiğine dikkat çekti.

Hollywood’un dünyanın dört bir yanından göçmen yönetmenleri kendine çekmesi, sinemanın sessiz dönemlerine dayanan bir gelenek. Günümüzde film endüstrisi daha da küresel bir hale gelmiş olduğu için, gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenlerinin farklı ülkelerden geliyor olmaları da bu geleneğin bir devamı gibi görülebilir. Ancak yaşanan bu durumun içerisinde temel bir farklılık da gizleniyor; bugünün Hollywood stüdyoları, sahiplik yapıları ve finansal bağlantıları ile ABD sınırlarının dışına taşıyor. Bu çerçeveden bakıldığında, günümüzün bu küresel yönetmenleri, eski “göçmen” yönetmenlerden ziyade herhangi bir çokuluslu şirketin üst düzey çalışanlarıyla benzerlik gösteriyor.

Tüm Yorumlar0
Scroll Top